کارآفرینی

اهمیت کار آفرینی

امروزه که کار و فعالیت شکل تازه ای به خود گرفته است و به سوی خودکارفرمایی و خوداشتغالی در حرکت است. کارآفرینی و کارآفرینان نقش کلیدی در روند توسعه و پیشرفت اقتصادی جوامع مختلف ایفا میکنند. تجارب کشورهایی مانند ژاپن، کره جنوبی، مالزی و هند آکنده از فعالیتهای چشمگیر کارآفرینانی بوده است که امروز به توسعه یافتگی کشور خود می بالند. باید توجه داشت که کارآفرینان تنها به ایجاد فرصتهای شغلی جدید نمی پردازند بلکه با ساختار، تفکر، تحرک و فرهنگ لازم و نیز ذهن خلاق خود بیرق آبادانی و پیشرفت و اشتغال را به اهتزاز در می آورند.

 باتوجه به نقش و اهمیت کارآفرینی و سابقه درخشان کارآفرینان در توسعه بسیاری از کشورها و باتوجه به مشکلات اقتصادی زیادی که کشور ما با آن مواجه بوده و دست یاری از هر سویی می طلبد، ترویج و اشاعه مفهوم کارآفرینی، بسترسازی برای فرهنگ حامی کارآفرینی و مهمتر از همه تربیت افراد (بویژه تحصیلکردگان) کارآفرین سازمانی برای تمامی جوامع به خصوص برای جوامع درحال توسعه ای مانند ایران از اهمیت و ضرورت حیاتی برخوردار است

 

تاسیس پژوهشکده معماری

 پژوهشکده معماری و شهرسازی دانشگاه رازی در آذرماه سال گذشته با تلاش گروه معماری و انجمن علمی معماری شکل گرفت،هدف از تاسیس این پژوهشکده ایجاد فضایی برای انجام پروژه های پژوهشی و کارآفرینی بوده است.در این پژوهشکده تعداد زیادی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اساتید هیئت  علمی مشغول به فعالیت پژوهشی و کارآفرینی می باشند.

اهداف پژوهشکده:

1.خدمات مشاوره ای به دانشگاه

2.خدمات مشاوره ای به پروژه های شهری

3.پژوهش علمی

4.کارآفرینی و اشتغال دانشجویان

5.ارتباط مستمر با شهر

پژوهشکده معماری در مدت کوتاه فعالیت خود توانسته است خدمات چشمگیری ارائه دهد که مهم ترین  پروژه های انجام شده در این پژوهشکده عبارت است از:

-پروژه طرح جامع توسعه پایدار دانشگاه رازی

 -پروژه محوطه سازی دانشکده معماری

 -پروژه محوطه سازی دانشکده فنی و مهندسی

- پروژه مکان یابی فضاهای دانشگاه

 همچنین این پژوهشکده در حال رایزنی با مدیریت پروژه قطار شهری کرمانشاه و شهرداری کرمانشاه  جهت مشاوره و انجام پروژه های شهری می باشد.