کسب مقام شایسته تقدیر در بخش محتوای دیجیتال در یازدهمین جشنواره ملی حرکت - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کسب مقام شایسته تقدیر در بخش محتوای دیجیتال در یازدهمین جشنواره ملی حرکت

کسب مقام شایسته تقدیر در بخش محتوای دیجیتال در یازدهمین جشنواره ملی حرکت


انجمن علمی معماری دانشگاه رازی موفق به کسب عنوان شایسته تقدیر در بخش محتوای دیجیتال در یازدهمین جشنواره ملی حرکت شد.

انجمن علمی معماری تنها انجمن دانشگاه رازی است که موفق به کسب رتبه در جشنواره ملی حرکت شده است.

از تمامی اساتید و دانشجویانی که همواره در فعالیت های انجمن به ما کمک کردند تشکر می کنیم و امیدواریم که در جشنواره ی سال آینده هم شاهد موفقیت انجمن علمی معماری باشیم.