نمایشگر یک مطلب

کانال تگرامی ما:

@razi_arch

آدرس صفحه اینستگرام ما:

https://instagram.com/raziarchitecture?utm_source=ig_profile_share&igshid=1lnbgrd6z4k0i

و یا برای ارتباط حضوری با اعضای انجمن علمی در روز های دوشنبه ساعت 10 ای 12 و چهارشنبه 14 الی 16 به اتاق انجمن علمی واقع در طبقه اول دانشکده هنر و معماری مراجعه فرمایید.